Białostockie Centrum Onkologii oraz Fundacja EuropaColon Polska zapraszają na bezpłatne sympozjum dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich pt.: „Jak pomóc pacjentowi z rakiem jelita grubego”. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia, w środę, w godz. 10.30-12.

Spotkanie odbędzie się w sali pod przyspieszaczem (świetlica), w Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12.

Rak jelita grubego zabija w Polsce co roku 12 tysięcy osób. Liczba zapadalności jest jedną z najwyższych w Europie. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. na nowotwór ten zachoruje ok. 15 tys. mężczyzn i 9,1 tys. kobiet – łącznie ponad 24,1 tys. osób.

Dramatem w Polsce jest późna diagnoza, pacjenci dość późno reagują na symptomy choroby i nie zgłaszają się odpowiednio często na badania przesiewowe – 17 proc. odpowiedzi na zaproszenie. Organizatorzy chcą to zmienić uświadamiając społeczeństwu skalę problemu i fakt, że odpowiedzialność za zdrowie leży przede wszystkim po naszej czyli pacjentów stronie.

W Polsce co 4. pacjent, u którego diagnozuje się raka jelita grubego, ma od razu postać rozsianą – czyli przerzuty do innych organów. Do niedawna chorzy ci mieli szansę na przeżycie zaledwie kilku miesięcy. Radykalną zmianę przyniosło wprowadzenie nowych terapii i możliwość leczenia sekwencyjnego. Pozwala ono na osiągnięcie przez nowotwór statusu choroby przewlekłej, wprowadzenie w okres remisji i kontroli nad jej przebiegiem.

Leczenie nowotworów to dziś skomplikowany proces, w który zaangażowane jest wiele specjalizacji medycyny współpracujących ze sobą. Środowe spotkanie organizowana jest po to, by pacjenci lepiej mogli zrozumieć złożoność terapii. A wyposażeni w wiedzę, łatwiej, szybciej i świadomie podejmowali decyzje oraz lepiej poruszali się w innej, bo szpitalnej rzeczywistości.

Będzie też można obejrzeć wnętrze edukacyjnego modelu jelita grubego, które w czasie sympozjum będzie eksponowane. Wchodząc do środka można zobaczyć zmiany prowadzące do choroby nowotworowej i jednocześnie uświadomić sobie, że robiąc badania profilaktyczne w większości przypadków można uniknąć choroby.

Rejestracja na wydarzenie pod linkiem: https://link.do/biaystok-11-XII- lub pod numerem telefonu: 85 66 46 802 – Ewelina Szarkowska (psycholog) na hasło: „Sympozjum 11 grudnia”.

Agenda Sympozjum

  • 10.15 – 13, Zapraszamy do obejrzenia wnętrza edukacyjnego modelu jelita grubego
  • 10.30 – 10.40,Powitanie gości
  • 10.40 – 11.15, Leczenie raka jelita grubego w Polsce z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 roku – prof. Marek Wojtukiewicz, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii
  • 11.15 – 11.25, Radioterapia w raku jelita grubego – kiedy i w jakich przypadkach daje najlepsze efekty – lek. med. Dorota Kazberuk koordynująca pracę pracowni brachyterapii HDR
  • 11.25 -11.40, Rola opieki psychologicznej nad pacjentami i ich opiekunami w chorobie nowotworowej jelita grubego – mgr Ewelina Szarkowska, Pracownia Psychologii Białostockiego Centrum Onkologii
  • 11.40 – 11.55, Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego – mgr Anna Zimnoch, Zakład Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii
  • 12, Zakończenie

Opr. EW, fot. pixabay.com