Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a dorabiają do wypłacanych przez ZUS świadczeń, muszą być czujni i kontrolować, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanych emerytur i rent. Od 1 grudnia 2019 roku limity znów zmieniają się, ale tym razem będą wyższe niż od września.

Emeryci – kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65 lat – mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. To największa, bo aż 90 proc. grupa pracujących. Najmniej liczną stanowią świadczeniobiorcy, którzy mają 50 lat i mniej oraz w przedziale wiekowym 51-54 lata. To właśnie ich dotyczą wspomniane limity. Chcąc pobierać świadczenie w całości, muszą pilnować zmian co 3 miesiące.

Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zwieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta i w zależności od tego, czy nie przekraczaliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o ok. 60 lub 120 zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę lub rentę?
Świadczenie ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt lub rencista w 2019 roku?
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. wynosi 3452,20 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczeń. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał br. wynosi 6411,10 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie ich wypłaty.

Osoby, które pracują i osiągają przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą miały zmniejszone świadczenie o taką sama kwotę, która obowiązuje od 1 marca 2019 r. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną zmniejszone o 449,31 zł, zaś renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba, o kwotę 509,22 zł. Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje zawieszone, a nie zmniejszone świadczenia.

Źródło: mat. pras. ZUS