Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 października rozpocznie rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Klienci, którzy nie mają orzeczenia, po złożeniu wniosku o dodatek, zostaną skierowani na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Szacunkowa liczba osób, które w województwie podlaskim mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające to ponad 26 tys.

Świadczenie będzie przyznawane wyłącznie na wniosek, więc powinny go w ZUS złożyć osoby, które:
– nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych;
– pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych;
– są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS oraz w innym organie rentowym, ale to ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny.

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji. Spodziewamy się dużej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni również od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie uzupełniające będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 zł oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (nie jest to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Muszą je mieć również seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia i z racji wieku ZUS automatycznie przyznał dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało nie tylko polskim obywatelom. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.

Źródło: ZUS / fot. pixabay.com