Najczęstszą przyczyną niesprawności a w konsekwencji niezdolności do pracy wśród osób w wieku produkcyjnym są choroby układu nerwowego. Powodują one miejscowe uszkodzenie mózgu. Cierpiący na te dolegliwości to osoby ze stwardnieniem rozsianym, po udarze mózgu lub urazach czaszkowo-mózgowych. W tej grupie mogą się również znaleźć chorzy po operacjach łagodnych guzów środczaszkowych.

Mózg to najważniejszy organ w naszym ciele. Zaburzenia w jego funkcjonowaniu odbijają się na całym organizmie, doprowadzając nierzadko do kalectwa, a nawet śmierci. Odzyskanie zdolności do pracy dla osób właśnie z tej grupy jest bardzo istotna. Od 1 lipca 2019 roku w Uzdrowisku Konstancin Zdrój jest realizowany nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Dlaczego powstał nowy profil rehabilitacji?

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zgłaszali do ZUS wiele postulatów w sprawie nowego programu. Jednak decydujące znaczenie miała liczba orzeczeń osób ubiegających się po raz pierwszy o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wydane oceny stanu zdrowia przez lekarzy orzeczników ZUS w 2017 roku dały jasny obraz tego, że najczęstszymi przyczynami niezdolności do pracy były:
– nowotwory – 23,9 proc. ogółu orzeczeń,
– choroby układu krążenia – 19,5 proc.,
– choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego – 15,1 proc.,
-zaburzenia psychiczne – 11,1 proc.,
– urazy kości, stawów i tkanek miękkich – 7,5 proc.,
– choroby układu nerwowego – 7,6 proc.

– Grupa osób ze stwardnieniem rozsianym, po udarze mózgu czy też urazach czaszkowo – mózgowych, a także po operacjach łagodnych guzów środczaszkowych korzystały do tej pory z rehabilitacji ZUS o profilu „narząd ruchu”. Jednak ta rehabilitacja nie zaspokaja ich różnorodnych i specyficznych potrzeb a przede wszystkim oczekiwań – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mamy nadzieję, że nowy profil rehabilitacji zaspokoi oczekiwania wielu osób niezdolnych do pracy.

Red. mat. pras. ZUS/ fot. pixabay.com