Jak przeciwdziałać wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych? Jak rozpoznać nie tylko ich potrzeby, ale też możliwości? O działaniach na rzecz osób starszych rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło (na zdj.).

Beata Ptaszyńska, PODLASKI SENIOR: W proponowanych przez samorządy programach coraz wyraźniej podkreślane są działania na rzecz osób starszych. Jakie projekty wspierane przez urząd marszałkowski dotyczące sytuacji seniorów są realizowane w naszym województwie?

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego: Urząd Marszałkowski wspiera liczne projekty i programy mające na celu poprawę sytuacji seniorów w naszym województwie. Z ,,małych grantów” UMWP wspierane są projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego w Sejnach przy naszej pomocy prowadzi program „Aby mieć serce jak dzwon”. Wspieramy również liczne programy takie jak „Edukacja za stołem”, „Vademecum cukrzyka” czy programy radiowe realizowane przez Orthodocja Radio.

Czy są podejmowane jakieś inicjatywy, mające na celu uaktywnienie na rynku pracy osób starszych? Jak zwiększyć aktywność społeczną seniorów, którzy czasem narażeni są na pewnego rodzaju wykluczenie społeczne?

– Naszym głównym narzędziem do uaktywnienia seniorów jest powołanie i organizacja Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Członkowie Rady biorą udział w różnych szkoleniach, np. dotyczących komunikacji, zdrowego stylu życia czy gospodarowania wolnym czasem.

Zarząd Województwa cały czas zaprasza i zachęca seniorów do pisania różnych projektów przez stowarzyszenia, do których należą, a później do ich czynnej realizacji.

Będziemy starali się cały czas aktywizować naszych seniorów przez propagowanie informacji w mediach na temat inicjatyw senioralnych organizowanych przez Radę Seniorów działającą przy Marszałku Województwa Podlaskiego, jak również w radach powołanych w gminach.

Zatem jakiego rodzaju potrzeby podlaskich seniorów zgłaszane są za pośrednictwem Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego? W jaki sposób problemy te są rozwiązywane?

– Na ostatnim spotkaniu Rady Seniorów zgłaszany był problem ubóstwa wśród seniorów oraz braku możliwości zapewnienia całodziennej opieki dla tej grupy. Problemy zarówno te, jak i inne są rozwiązywane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

W jaki sposób władze samorządowe mogą wesprzeć seniorów z terenów wiejskich?

– Seniorzy z terenów wiejskich również wchodzą w skład Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Jak wszyscy członkowie mogą sygnalizować potrzeby ich regionu, miejsca. Mogą także przedstawiać swoje inicjatywy i wspólnie je realizować.

Czy samorządy otwierają przed seniorami takie możliwości, aby starsi mieszkańcy województwa podlaskiego mieli łatwiejszy dostęp do kultury czy turystyki?

– Oczywiście, że tak. To bardzo ważna kwestia, aby seniorzy uczestniczyli w życiu kulturalnym województwa. Aktualnie trwają prace nad kartą Senior +. Karta będzie obejmować m.in propozycje zniżek na różne imprezy kulturalne, turystyczne, gdzie współorganizatorem będzie Województwo Podlaskie.

Dziękuję za rozmowę.

Red. Podlaski Senior / fot. Wrota Podlasia