Starzejące się społeczeństwo nie jest jedynie pustym sloganem a faktem – szczególnie widocznym w mniejszych miejscowościach. Taki stan rzeczy wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniej polityki społecznej. To właśnie w celu poprawy jakości życia seniorów z małych gmin został uruchomiony program „Opieka 75+”. Na czym polega i jak można uzyskać wsparcie? Odpowiedzi w naszym dzisiejszym artykule.

Osoby starsze mają bardzo szeroki wachlarz potrzeb, których spełnienie daje szansę na osiągnięcie godnego poziomu życia. Jedną z głównych i szczególnie ważnych jest ta związana z opieką. Seniorzy ze względu na wiek i towarzyszące im choroby często nie są w stanie poradzić sobie sami. Właśnie tym podstawowym potrzebom wychodzi naprzeciw Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które poprzez program „Opieka 75+” chce pomóc osobom starszym. Na realizację tegoż Programu rząd przeznaczył ponad 57 milionów złotych z budżetu państwa.

Program skierowany jest do osób starszych zamieszkujących obszary mniejszych gmin – do 60 tys. mieszkańców. Ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych – również specjalistycznych, które zapewniają pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb oraz kontaktów z otoczeniem. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie lub poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, o ile ich założycielami były jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwotnie „Opieka 75+” była możliwa jedynie w przypadkach samotnych osób starszych po 75 roku życia, w 2019 roku rozszerzono jednak działalność i z oferty mają szansę skorzystać także seniorzy posiadający rodzinę.
Co przysługuje w ramach projektu? Mieszkaniec powyżej 75 roku życia z obszaru gminnego do 60 tys. mieszkańców może uzyskać 50% dofinansowania do świadczeń opiekuńczych. Prawo do dofinansowania przyznawane jest przez zakwalifikowane do Programu gminy – w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w gminnym ośrodku udzielającym usług opiekuńczych.

Warto, aby osoby znające seniorów mogących wziąć udział w Programie, informowały ich o istnieniu „Opieki 75+”. Dla wielu jest to szansa na poprawę jakości życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Red. PS / Fot. Pixabay