Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie muszą czuć się wykluczone ze społeczeństwa. Istnieją placówki, które wyciągają do nich pomocną dłoń, służą wsparciem oraz pobudzają do aktywności w rozmaitych dziedzinach życia. Takie działania podejmuje na co dzień Fundacja AC z Białegostoku, która od wielu lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Fundacja prowadzi szeroką działalność na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Podopieczni mogą liczyć na codzienny, bezpłatny pobyt w placówce oraz na urozmaicone zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Uczestnicy mogą korzystać z 5 pracowni przystosowanych do różnorodnych form aktywności. Dodatkowo w ofercie znajdują się zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, które bez wątpienia pomagają podopiecznym w lepszym funkcjonowaniu społecznym. Szczegółowe informacje o Warsztatach Terapii Zajęciowej przedstawiai Agnieszka Słowińska, kierownik Fundacji AC:

Nasz Warsztat jest najstarszym działającym w regionie północno-wschodnim. Posiadamy bogate doświadczenie w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – mówi. – Warsztaty Terapii Zajęciowej są bezpłatną placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Obecnie w terapii bierze udział 25 osób. Naszym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, która umożliwia zdobycie odpowiednich umiejętności potrzebnych do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie – dodaje. – Dla każdego uczestnika opracowujemy indywidualny program terapii i rehabilitacji. Działania Warsztatu mają na celu przygotowanie uczestników do dojrzałego i świadomego funkcjonowania w sferze aktywizacji zawodowej na otwartym oraz chronionym rynku pracy. Uczestnicy korzystając z ofert praktyk zawodowych oraz kursów doskonalących zdobywają nowe doświadczenia i wyrabiają prawidłowe nawyki, jakie musi posiadać każdy potencjalny pracownik. Wszystkie prace wykonywane są pod stałą kontrolą instruktora terapii zajęciowej.

Nasze osiągnięcia w terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to m.in. : samodzielny dojazd do WTZ, samodzielne poruszanie się po mieście, dbanie o higienę osobistą samodzielne dokonywanie zakupów, sporządzanie posiłków, dbanie o higienę osobistą, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Kto może być uczestnikiem WTZ? Osoba, która ma ukończony 18 rok życia i złoży podanie z prośbą o przyjęcie do WTZ. Do podania należy dołączyć kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w Terapii Zajęciowej. Serdecznie zapraszamy.

Jak widać działania Fundacji opierają się na idei wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz nauce świadomego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Indywidualne podejście pracowników do każdego podopiecznego jest gwarancją sukcesów uczestników i ich postępów w rozmaitych dziedzinach życia. Tego typu działania są jak najbardziej potrzebne i godne naśladowania.

Więcej informacji o Fundacji można uzyskać bezpośrednio w jej siedzibie przy ul. Storczykowej 7 w Białymstoku lub poprzez kontakt telefoniczny: 85 811 01 59 bądź mailowy: www.wtz.bialystok.pl.

Red. Podlaski Senior / Fot. WTZ