Wielu osobom starszym doskwiera samotność oraz nadmiar wolnego czasu, który chcieliby jakoś spożytkować. Teraz mają ku temu idealną okazję: startuje nowy wolontariat koleżeński „Mary i Max”, który opiera się na wspólnym spędzaniu czasu. Jest to program szczególny, bo skierowany do osób z autyzmem i zespołem Aspergera, którym można pomóc w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Kto wie, być może jest to szansa na poznanie nowego przyjaciela?

Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to nowatorski program dla młodzieży i dorosłych, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Co zrobić, aby zgłosić się do pomocy? Należy zapisać się do Bazy Dawców Czasu: www.wolontariatkolezenski.pl. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza zgłoszeniowego oraz indywidualnych rozmów organizatorzy starają się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Następnie uczestnicy i wolontariusze spotykają się, dzielą się swoimi pasjami i spędzają razem czas – tak jak chcą!

Wolontariat, którego ideą jest walka z wykluczeniem społecznym, działa na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku i Tarnowa. Zgłoszenie się przez stronę internetową nie jest równoznaczne z automatycznym przyjęciem do wolontariatu. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z psychologiem, o której informuje pracownik Wolontariatu. Etapem wiążącym jest dopiero podpisanie Kontraktu. Jednak w każdej chwili można zrezygnować z działań, bez żadnych konsekwencji – co daje ogromne poczucie swobody i komfortu.

Jakie korzyści mogą płynąć z takiej aktywności? Przede wszystkim wolontariat działa pozytywnie zarówno na uczestników jak i wolontariuszy, którzy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w programie. Bez wątpienia można poznać osobę posiadającą podobne zainteresowania, zyskać poczucie sensu i zadowolenie z pomocy innej osobie, zdobyć wiedzę na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Uczestnicy wyniosą zaś bardzo przydatne w życiu codziennym umiejętności, takie jak choćby: aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i kulturalnym oraz poczucie pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi. To również doskonały sposób na walkę z osamotnieniem.

Program jest prowadzony przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max” z Warszawy (lider programu), Fundację Laboro z Białegostoku, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Łodzi. Jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Red. Podlaski Senior / Fot. mat. org.