Jak cieszyć się życiem bez względu na wiek? Receptę na długowieczne szczęście posiadają członkowie Stowarzyszenia Seniorów z Pasją HORYZONT z Suwałk. Bez wątpienia ich aktywność nie daje im szansy na nudę i smutek. Wprost zarażają pozytywną energią i swoim entuzjazmem – zorganizowali nawet Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości! W dzisiejszym artykule ujawniamy, czym jeszcze się zajmują.

Stowarzyszenie działa na szeroką skalę i nie boi się wyzwań. Inicjuje wiele aktywności i wydarzeń, które mogą zainteresować seniorów. W minioną środę zorganizowano piknik, na którym nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji. Szczegóły imprezy zdradziła Halina Arciszewska, sekretarz Stowarzyszenia:

29 maja 2019 roku w Zajeździe u Zygmunta w Starym Folwarku odbył się piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont w ramach realizacji projektu „Seniorska Wiara Aktywnie Działa” – dofinansowanego przez Urząd Miasta Suwałki. W imprezie wzięło udział 57 uczestników. Pogoda nie dopisała, ale humory z pewnością tak. Do tańca przygrywał nam Jurek Witkowski, nie zabrakło smakowitych przekąsek i świetnej zabawy. Wielu uczestników wzięło udział w konkursach i zabawach zręcznościowych – dodaje. – Przy burzliwym dopingu wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy uznania, nagrody oraz gromkie brawa. Odbył się bieg zręcznościowy, „Darts” (rzut piłeczką do tarczy), przerzucanie balonów z wodą, bieg w workach oraz rzuty piłeczkami do wiadra. O godzinie 16.00, zabierając ze sobą dobre humory i wspomnienia, wróciliśmy do Suwałk. Była to świetna okazja, żeby nawiązać nowe znajomości i miło spędzić czas.

Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT powstało 30 października 2017 r. z inicjatywy zespołu Ocean Życia w Suwałkach. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, do jego głównych celów należy m.in.: zwiększenie aktywności społecznej seniorów i obywateli oraz angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

Podstawowym założeniem jest też wspieranie różnorodnych form działalności międzypokoleniowej, działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego – szczególnie osób starszych oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aby je wszystkie realizować, Stowarzyszenie prowadzi takie działania jak choćby: organizowanie szkoleń, warsztatów, wolontariatu, konferencji, zjazdów, kursów, poradnictwa, wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku oraz rekreacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i życia towarzyskiego społeczności. Podejmuje również działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzi świetlicę. Wydaje także materiały informacyjno – promocyjne, edukacyjno – szkoleniowe oraz informacyjno – prawne; udziela wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

Tego typu inicjatywy i działania z pewnością są potrzebne seniorom i mogą przynieść wiele dobrego. Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT może być bez wątpienia wzorem do naśladowania i czerpania inspiracji.

Red. Podlaski Senior / Fot. arch. Stowarzyszenia