Do prawie 200 tys. świadczeniobiorców w województwie podlaskim popłynęły już trzynaste wypłaty. W całym kraju przekazane należności sięgnęły prawie 9 mld zł. 72 proc. z tej kwoty trafiły w formie przelewu bankowego, pozostała cześć to wypłaty za pośrednictwem tradycyjnego przekazu pocztowego. Do wypłacenia zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób, które otrzymują świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Z wyliczeń wynika, że Oddział ZUS w Białymstoku wypłaci „trzynaste świadczenie” ponad 200 tys. uprawnionych. ZUS kończy już także w całym kraju wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wypłata ostatniej transzy „trzynastki” nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności tj. 25 dzień miesiąca w maju był dniem wolnym od pracy – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1,5,6,10,15,20 oraz 25 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld zł brutto.

Do wypłaty została jeszcze jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Dla tych klientów terminem płatności jednorazowego świadczenia pieniężnego jest 1 czerwca. Ten dzień wypada w sobotę, więc pieniądze dla tej grupy liczącej w całym kraju ok. 110 tys. klientów, zostaną wypłacone do piątku 31 maja. Ostatnia transza to aż 111 mln zł. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy już także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do świadczeniobiorców, którzy otrzymali „trzynastkę”, trafią listy z decyzją z ZUS. Przypominamy, że do jednorazowego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy klienci, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 r. mieli ustalone prawo do emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego oraz pobierali je za kwiecień 2019 r.lub część tego miesiąca.

Red. PS / Fot. Pixaby