Nie od dziś wiadomo, że Polski Czerwony Krzyż jest instytucją otwartą na potrzeby drugiego człowieka oraz wrażliwą na ludzkie cierpienie. Od lat prowadzi działalność mającą na celu ochronę ludzkiej godności i poprawę jakości życia potrzebujących. Na pomoc mogą również liczyć osoby starsze i chore, które wymagają odpowiedniej opieki.

Polski Czerwony Krzyż zapewnia pomoc społeczną i opiekę od 1962 roku. Większość z nas kojarzy tę instytucję z pomocą materialną oraz zbiórką odzieży i żywności dla najuboższych. Nie wszyscy jednak wiedzą o tym, że to również miejsce, które poprzez przeszkoloną kadrę – Siostry PCK – pomaga w opiece nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domach. Siostry, pracujące z osobami wymagającymi opieki, działają zgodnie z zaleceniami lekarzy oraz dostosowują formy świadczeń do ich indywidualnych potrzeb fizycznych i psychofizycznych. Zapewniają tym samym fachową pomoc oraz dają poczucie bezpieczeństwa – nie tylko swoim podopiecznym, ale również ich rodzinom.

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych przy obecnym modelu rodziny jednopokoleniowej oraz starzejącym się społeczeństwie jest niezbędne – mówi Elżbieta Paszkowska, dyrektor Podlaskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. – Systematycznie liczba potrzebujących rośnie. Białostoczanie często i chętnie korzystają z usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż.

Każdy potrzebujący może liczyć na naszą pomoc. Podopieczni Polskiego Czerwonego Krzyża są osobami wskazanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub osobami, na rzecz których świadczymy usługi opiekuńcze w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne – dodaje. – Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku finansowane są ze środków Miasta Białegostoku. Podopieczni wskazani przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku posiadają skierowanie od lekarza rodzinnego na świadczenie usług opiekuńczych oraz skromną sytuację materialną. Podopieczni, z którymi mamy zawarte umowy cywilno – prawne nie przedkładają żadnych dokumentów. Obecnie 80 Sióstr PCK świadczy usługi opiekuńcze na rzecz 250 naszych podopiecznych.

Oferowana pomoc polega przede wszystkim na zabiegach pielęgnacyjnych obejmujących higienę ciała – m.in. mycie, golenie, ubieranie, zmiana pościeli, itp.; wsparciu przy przemieszczaniu się – przewracanie, zmiana pozycji z łóżka na wózek, pomoc w chodzeniu oraz przyjmowaniu posiłków i napojów – pomoc od etapu przygotowywania po podgrzewanie, gotowanie i karmienie.

Jak widać pomoc Sióstr PCK jest jak najbardziej potrzebna. Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku zapewnia opiekę nad osobą w domu na zlecenie organów administracji samorządowej i osób fizycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji można zgłosić się do Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Warszawskiej 29, telefon: 85 741 55 72.

Red. Podlaski Senior / Fot. Pixabay