Warsztaty pracy twórczej, terapie zajęciowe, coaching, staże zawodowe. 21 maja 2019 r. marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło podpisali umowy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mają one na celu na aktywizację zawodową i reintegrację społeczną osób w trudnej sytuacji życiowej.

Umowy podpisano z czterema beneficjentami: Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Fundacją AC, Fundacją Aktywizacja i Gminą Łomża. Łączna wartość planowanych do realizacji projektów wynosi 2 mln 830 tys. zł.

 Wsparcie nie po raz ostatni

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, że zarząd województwa stara się, by dzięki funduszom z RPO, wspierać osoby, które z różnych przyczyn nie potrafią sobie poradzić z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Przekazane dotacje to konkretna pomoc, a nie tylko puste słowa ­­– mówił podczas konferencji. ­­– Sprawdzeni beneficjenci, z którymi dziś podpisujemy umowy dają pewność, że pieniądze te zostaną dobrze spożytkowane.

Marszałek Derehajło podkreślił z kolei, że dostęp do usług społecznych, szczególnie na obszarach wiejskich, jest utrudniony.

Dlatego też z wielką radością z marszałkiem Kosickim podpisujemy tego rodzaju projekty, gdyż one uwrażliwiają całe społeczeństwo podlaskie na dobro drugiego człowieka – zaznaczył. – To nie ostatnie pieniądze, jakie będziemy przekazywać na tego typu cele i mam nadzieję, że będą doskonale służyć mieszkańcom województwa podlaskiego.

 Bardziej aktywni na rynku pracy

Najwyższa dotacja – w wysokości 950 tys. zł – przekazana została Podlaskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który zrealizuje projekt: „Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu!”. To inicjatywa skierowana do 50 mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego, a także byłego województwa łomżyńskiego, które dotychczas miały problem z aktywizacją zawodową i społeczną.

Będzie to kompleksowa ścieżka wsparcia polegająca na udzieleniu doradztwa zawodowego, coachingu, wsparcia psychologicznego oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł skończyć wybrany przez siebie kurs zawodowy, a także trzymiesięczny staż u pracodawcy – mówił o projekcie Paweł Backiel, prezes organizacji.

Podobny charakter ma projekt realizowany przez Fundację AC. Jednak tym razem bezpośrednimi jego beneficjentami będzie 25 uczestników terapii zajęciowej prowadzonej przez Fundację.

Nasz projekt zakłada pomoc w aktywizacji społeczno-zawodowej jego uczestników. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – informowała Agnieszka Słowińska, autorka projektu.

W ramach realizacji projektu o nazwie „Z warsztatów do pracy” planowane jest wprowadzenie na rynek pracy 3 osób z niepełnosprawnościami. Będzie on realizowany od lipca br. do końca lutego 2021 r. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło 480 tys. zł.

 Reintegracja dla aktywności

Fundacja Aktywizacja, kolejny beneficjent, otrzymał dotację w wysokości 720 tys. zł. Przekazane pieniądze posłużą aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej 50 mieszkańców miasta Białystok, powiatu białostockiego i monieckiego doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, niskich kwalifikacji, czy też opieki nad osobą zależną.

By zrealizować postawiony cel przygotowaliśmy cały zestaw usług o charakterze społecznym i zawodowym ­– mówiła Magdalena Bobrowska, dyrektor oddziału Fundacji w Białymstoku.

Wśród 50 objętych projektem osób, przynajmniej 25 będą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

Staramy się, żeby pracodawcy przyjmujący naszych podopiecznych na staże zawodowe gwarantowali zatrudnienie. Dzięki temu w zrealizowanych dotychczas projektach, a jest to już czwarty w tej perspektywie, udaje się nam osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na poziomie wyższym niż założony – dodała Borkowska.

Projekt zacznie się we wrześniu, jego zakończenie planowane jest na grudzień 2020 r.

 Zyskają seniorzy

Dzięki przekazanym przez zarząd województwa pieniądzom w klubach seniora w Pniewie i Podgórzu odbędzie się szereg zajęć aktywizujących. T efekt czwartego z projektów – „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża”.

To działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu. Będą to najprzeróżniejsze warsztaty pracy twórczej, ale także wycieczki do kina, muzeum. Na pewno jest to wsparcie potrzebne seniorom. Nie samymi asfaltami żyje gmina – tłumaczył Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.

Projekt będzie realizowany od marca br. przez trzy kolejne lata. Dotacja wyniesie 560 tys. zł.

Źródło: wrotapodlasia.pl