Gdy szczęśliwie dożyjemy 100 lat, możemy liczyć na dodatkowy bonus w postaci świadczenia honorowego. Do pobieranej emerytury czy też renty co miesiąc ZUS wypłaca aktualnie dla nowych 100-latków 4 tys. zł. Świadczenie honorowe w Białymstoku pobiera z ZUS 57 stulatków.

 Jubilat, który ukończy 100 lat, dostaje wsparcie finansowe. Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa to z kolei przeciętne wynagrodzenie, które jest pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Ta kwota zmienia się zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku, dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Obecnie przyznaje się je w wysokości 4.003,88 zł brutto.

Oddział ZUS w Białymstoku w tym roku przyznał już 8 takich świadczeń, a do końca roku kolejne 20 osób ukończy 100 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koniec roku w całym kraju wypłacał to świadczenie dla 1,9 tys. osób. W województwie podlaskim w kwietniu bieżącego roku przekazano je  57 mieszkańcom naszego terenu. Najstarsza osoba pobierająca świadczenie dla 100-latka przebywa w województwie śląskim. To kobieta, która ma ukończone 112 lat. Najstarszy mężczyzna natomiast zamieszkuje województwo dolnośląskie i ma ukończone 111 lat. W naszym regionie możemy pochwalić się panią, która ma 107 lat i 7 miesięcy, zaś pan 107 lat i 6 miesięcy.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności  – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. –  Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – dodaje Katarzyna Krupicka.

Oprócz ZUS wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: MSW i MON.

Red. PS / Fot. Pixabay