Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu celów i realizacji marzeń. W całym kraju dotkniętych niepełnosprawnością jest nawet 7 mln osób. Jedynie co trzecia taka osoba jest czynna zawodowo. Zaledwie 28 proc.tej grupy pracuje – średnia unijna wynosi ponad 40 proc. Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS przebiegać będzie pod hasłem „Żyj aktywnie!”.

17 maja w całej Polsce osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS i współpracujących instytucji. Białostocki Oddział ZUS przy ulicy Młynowej 29 w budynku A zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w godzinach 10:00-13:00.

Chcemy pobudzić do działania osoby z niepełnosprawnościami. Pomóc w poszukiwaniu możliwości rozwoju,by pamiętały o zdrowym stylu życia, dbały i rozwijały swoje talenty, ale też zmotywować do aktywności zawodowej – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Eksperci ZUS odpowiedzą na wszystkie pytania. Doradzą, jak uzyskać rentę i ją zwiększyć, odpowiedzą, o jakie inne świadczenia można się ubiegać. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by ułatwić kontakt w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez internet.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością ZUS organizuje wspólnie z partnerami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. Fundacją Aktywizacja oraz Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, którzy wzbogacą naszą ofertę wystawą i kiermaszem prac – informuje Katarzyna Krupicka.

Ponadto eksperci PFRON opowiedzą, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podzielą się wiedzą o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami.
NFZ również aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu. Fachowcy poinstruują, jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje. Opowiedzą też o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia, np. sprzętu ortopedycznego czy niezbędnych środków higienicznych.

Red. PS / Fot. Pixabay