Kurier Poranny napisał o naszym portalu:

Dziś nikt już nie twierdzi, że internet ma służyć wyłącznie młodemu pokoleniu. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, oprócz organizacji seminariów i wykładów dedykowanych naszym seniorom, uruchomił również portal internetowy podlaskisenior. com. Stronę współtworzą eksperci z wielu dziedzin życia, pracujący w różnych instytucjach w województwie i w Polsce.

O głównych założeniach tej inicjatywy mówi Paweł Backiel, prezes Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Odbiorcami są głównie osoby powyżej 50 roku życia, stąd zakres tematyczny wiąże się z potrzebami i oczekiwaniami tej grupy społecznej. Dziennie mamy nawet po kilkanaście tysięcy wejść na nasz portal, co potwierdza, że jest on źródłem aktualnych i cennych informacji dla mieszkańców całego regionu. W założeniu strona ma realizować cele informacyjne, a także spełnia misję edukacyjną. Dzięki takim narzędziom udaje się realnie wpłynąć na sytuację osób starszych, wzbudzić w nich chęć realizacji pasji, poszerzyć wiedzę i kompetencje społeczne. Seniorzy mają być po prostu trendy i na topie, mają być partnerami do dysputy ze swoimi wnukami. Wielu z nich, dzięki praktycznym podpowiedziom, wydłuża także swoją aktywność zawodową – wyjaśnia Paweł Backiel.

Zainteresowanie problematyką aktywizacji grupy seniorów wykazują również dietetycy oraz lekarze współpracujący z Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Eugeniusz Muszyc – technolog żywienia i dyplomowany dietetyk – zachęca do zdrowego i racjonalnego odżywiania na prowadzonych przez PUTW wykładach i warsztatach gastronomicznych.

Potrzebę wzmocnienia głosu w sprawach ważnych dla osób starszych podkreśla wiceprezes PUTW doktor Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalista medycyny rodzinnej:

Lekarze rodzinni chętnie wspierają wszelkie aktywności związane z promowaniem zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, dbania o nasze środowisko. Zależy nam, aby w społeczeństwie rosła świadomość odpowiedzialności za swoje zdrowie, gdyż w ponad 70 procentach decydują o nim styl życia i warunki naszego otoczenia. Seniorzy są specyficzną grupą, a przekazywana wiedza dotyczy nie tylko tej jednej grupy wiekowej. Dedykowana jest całym rodzinom – mówi dr Joanna Zabielska – Cieciuch.

Dzięki felietonom i opiniom licznych ekspertów strona podlaskisenior.com stanowi źródło aktualnych i rzetelnych informacji potrzebnych seniorom. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się artykuły dotyczące zdrowia i profilaktyki.

Schorzenia wieku podeszłego mają odmienną symptomatologię i przebieg – przekonuje doktor habilitowany nauk medycznych Zyta Beata Wojszel. – Chorobom somatycznym towarzyszyć mogą zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły lękowo-depresyjne oraz geriatryczne zespoły niesprawności. Często mamy do czynienia z wielochorobowością i politerapią, co wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia interakcji między stosowanymi lekami i ich ubocznych działań. Posiadanie przez pacjenta i jego opiekuna rzetelnej wiedzy ma często decydujące znaczenie dla powodzenia terapii i zapewnienia starszemu pacjentowi właściwej opieki i jakości życia. Ważne jest właściwe kształtowanie świadomości społecznej z zakresu problematyki geriatrycznej. Jest to niezbędny warunek odpowiedniego adresowania potrzeb pacjentów oraz ukierunkowania oddziaływań profilaktycznych – dodaje doktor Beata Wojszel.

Redakcji portalu zależy na tym, aby witryna podlaskisenior.com stała się pomocna w wielu sytuacjach życiowych. Stąd potrzeba przekazania informacji o bezpłatnych badaniach lekarskich, zmianach w prawie, projektach służących aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej, kulinariach i dietetyce. Zapraszamy do podjęcia z nami współpracy, proponując np. tematy na artykuł, czy relację z Państwa spotkania. Opiszemy również każdą inicjatywę skierowaną do osób starszych, umożliwimy podzielenie się na naszych łamach praktycznymi poradami. Kontakt:redakcja.putw@gmail.com. A, przede wszystkim, zapraszamy na portal www.podlaskisenior.com.

Artykuł ukazał się 6-05-2019 w: Kurier Poranny