Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Białystok, 06.05.2019 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie

„Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”

 

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku w związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy” zaprasza do składania ofert na postepowanie prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla uczestników projektu

 

Termin wykonania zamówienia:

czerwiec – grudzień 2019 (40h miesięcznie)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na wzorze z załącznika za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres biura projektu:  ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok, w terminie od dnia 06.05.2019r. do dnia 17.05.2019 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Krzysztof Mnich – (85) 732-02-58, e-mail: krzysztof.mnich81@gmail.com

 

POBIERZ DOKUMENTY

       Zapytanie ofertowe