Jednorazowe świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” wypłacona zostanie razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia.
Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą, zatem pierwsze „trzynastki” będą wypłacone już 30 kwietnia. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone będzie z urzędu, więc nie trzeba składać żadnego wniosku. Kwota tego świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto.

Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami, by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie, nie będą podlegały zajęciom komorniczym” – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik prasowy ZUS woj. warmińsko-mazurskiego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane osobom uprawnionym do:
•emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
•renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
•renty szkoleniowej,
•renty socjalnej,
•renty rodzinnej,
•rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
•świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
•nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
•świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo wymienionych wyżej świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Nie wypłacimy go osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do świadczenia np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Więcej informacji o jednorazowym świadczeniu uzyskać można w każdej placówce ZUS oraz stronie internetowej www.zus.pl .

Źródło: mat. pras. ZUS / Fot. Pixaby