Liczba pracujących emerytów wzrosła w ostatnich czterech latach aż o 30 proc. Wśród zarobkujących seniorów przeważają kobiety , które  stanowią 56 proc. populacji. Prawie 90 proc. dorabiających do swoich świadczeń  to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Podejmowanie pracy przez emerytów należy ocenić jako bardzo pozytywne zjawisko, gdyż  mamy obecnie jedną z najniższych, bo jedynie 3,5 proc. stopę bezrobocia.

Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów w województwie podlaskim wyniosła 16 tys., co stanowi 11 proc. wszystkich pobierających świadczenie seniorów. W skali całego kraju to 13 proc. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim i śląskim, najmniej natomiast – w województwie podlaskim. Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę, 131 osób to pracujący emeryci. Najwięcej zatrudnionych seniorów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwo wielkopolskie – 154 i mazowieckie – 153, a najmniej – województwo podkarpackie – 82 i świętokrzyskie – 95 osób. W województwie podlaskim to 110 osób.

Gdy emeryt prowadzi działalność gospodarczą, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie emerytalnemu i rentowym. 29,2 proc. pracujących seniorów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i 25,8 proc. pracuje na umowach zlecenia, a więc znacznie częściej korzystają z nietypowych form zatrudnienia, niż osoby w wieku produkcyjnym.

Wśród zarobkujących emerytów więcej jest kobiet (aż 56 proc.) niż mężczyzn (44 proc.). Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn. Kobiety, mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych płac, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów. Poza tym maleje udział sektorów opartych na pracy fizycznej, czyli tych, w których dominują mężczyźni. Z danych sektorowych można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Według rankingów najwięcej zatrudnionych emerytów wybrało branże handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle. To 14,5 proc. aktywnych zawodowo nestorów. Chociaż w naszym regionie ta gałąź gospodarki daje zatrudnienie 15,1 proc. to zdecydowanie więcej, bo 17,5 proc. dorabia w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Źródło: ZUS / Fot. Pixabay