400 seniorów będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, koncertach i wycieczkach przygotowanych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia rozpoczęła projekt Akademia Trzeciego Wieku. Pieniądze na jego realizację, ponad 1 800 000 zł, uniwersytet zdobył w konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Akademia Trzeciego Wieku to specjalny program działań edukacyjnych adresowany do osób w wieku 60+, zwłaszcza tych, które dotychczas nie uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach.

Obserwujemy, że coraz więcej osób aktywnie przeżywa wiek emerytalny. Także w naszym społeczeństwie wzrasta świadomość faktu, że rozwój człowieka może dokonywać się na każdym etapie jego życia, a dojrzałość jest doskonałym na to momentem – mówi dr hab. Wioleta Danilewicz prof. UwB, koordynator projektu. – Aby jednak móc wykorzystać w pełni własny potencjał, najpierw trzeba go odkryć. I w tym właśnie chcemy pomóc seniorom w ramach Akademii Trzeciego Wieku.

Pomysłodawcy projektu proponują jego uczestnikom wykłady i warsztaty, które będą okazją do odkrywania pasji, rozwijania zainteresowań, wzbogacenia wiedzy i doskonalenia rozmaitych umiejętności. W programie przewidziane są m.in. zajęcia fotograficzne, filmowe, dotyczące nowych technologii informacyjnych, ale też – zdrowego stylu życia czy bezpieczeństwa. Większość z nich poprowadzą nauczyciele akademiccy różnych specjalności.

W naszym projekcie ważne są także cele społeczne. Seniorzy będą mogli zdobyć nowe kompetencje, dzięki czemu będą mniej narażeni na wykluczenie w różnych sferach życia, takich jak np. nowe technologie cyfrowe. Liczymy też, że systematyczne spotkania w grupie rówieśników ułatwią im nawiązanie nowych znajomości – dodaje dr hab. Wioleta Danilewicz prof. UwB.

Projekt ma też pobudzić aktywność kulturalną seniorów. Zaplanowany jest cykl koncertów muzyki dawnej, odwołujących się do historycznej kultury Rzeczpospolitej, a także wycieczki edukacyjne, których celem będzie lepsze poznanie kultury regionu.

Uroczysta inauguracja Akademii Trzeciego Wieku, połączona z koncertem Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia 2019 r. o godz. 13.30 w auli dydaktyczno-widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

Projekt potrwa 2 lata. W każdym roku weźmie w nim udział 200 osób. Zainteresowani mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 85 745 73 92 lub mailowo: atw@uwb.edu.pl. Rekrutacja potrwa do końca maja.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: https://www.atw.uwb.edu.pl/.

Poprzez projekt Akademia Trzeciego Wieku Uniwersytet w Białymstoku będzie realizować ideę społecznej odpowiedzialności nauki i dążyć do wykorzystania potencjału uczelni do rozwoju lokalnych społeczności.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu pt. „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Źródło: UwB / Foto: UwB