Gdy opłacanie bieżących składek sprawia nam trudności, a firma ma tymczasowe problemy finansowe, jest na to sposób. Można przesunąć termin płatności na późniejszy lub postarać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek.

 Przedsiębiorca, by bez większych strat mógł uporać się z tymczasowymi kłopotami finansowymi, może liczyć na pomoc ZUS – informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka. – Jest kilka możliwości wyjścia z takiej sytuacji np. raty i odroczenie terminu płatności – takie wsparcie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wynika to z przypisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przejściowe kłopoty

Gdy mamy trudności w bieżącym opłacaniu składek, pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. Jednak – co ważne – odroczenie może dotyczyć więcej niż jednej składki. Po złożeniu wniosku w tej sprawie ZUS nie nalicza firmie odsetek. Pobierana jest tylko opłata prolongacyjna naliczana do nowego terminu płatności odroczonej składki.

Gdy zaległość już urosła

Układ ratalny to rozwiązanie dla tych firm, które mają zadłużenie w ZUS. Wówczas wstrzymuje się naliczone odsetki i nie powiększa się już ich kwoty. O ulgę w spłacie mogą ubiegać się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy. Warunki spłaty określane są w umowie i uzależnione od środków, jakie dłużnik może przeznaczyć na spłatę zaległości. Jeżeli raty są płacone terminowo i w ustalonej wysokości oraz regularnie opłacane są bieżące składki, przedsiębiorca może nawet uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które jest potrzebne m.in. w postępowaniu przetargowym. Gdy umowa jest realizowana, ZUS nie egzekwuje należności, a dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne zawiesza. Do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, jedynie pobiera się opłatę prolongacyjną.

Pomoc doradcy do spraw ulg i umorzeń

Problemy finansowe firmy same się nie rozwiążą. Zaległości i nieopłacanie w terminie składek spowodują, że z każdym miesiącem coraz trudniej uzyskać płynność i nie pogrążyć się w odsetkach. A wystarczy tylko złożyć wniosek, by wstrzymać prowizję naliczaną od długu. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek, mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, ustalą oni najdogodniejsze formy opłacenia długu dostosowane do indywidualnej sytuacji oraz możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc klientom w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Warto ze swoimi kłopotami przyjść do doradcy. Pracownicy Zakładu mają świadomość tego, że w firmach zdarzają się różne niepowodzenia i trudności – czasem chwilowe, czasem trwające dłużej. Dlatego wspólnie z klientem starają się znaleźć rozwiązanie, jak w granicach prawa można z nimi sobie poradzić – dodaje Krupicka.

Więcej informacji na temat ulg i umorzeń można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń w każdej jednostce ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Źródło: ZUS / Fot. Pixabay