Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych nie musi być trudnością nie do pokonania. Udowadnia to Białystok, który od niedawna umożliwia niepełnosprawnym pasażerom zamówienie miejskiego transportu bez wychodzenia z domu. Jak? Poprzez nowoczesną aplikację z przewozami dla osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało komunikat prasowy, w którym Białystok jawi się jako wzór do naśladowania, jeśli chodzi o organizację publicznego transportu osób niepełnosprawnych. Choć przewóz miejski przeznaczony dla osób z dysfunkcjami funkcjonuje w Białymstoku już od pewnego czasu i zapewnia sprawne dotarcie „od drzwi do drzwi”, to teraz wprowadzono kolejne innowacyjne rozwiązanie.

Mikrobus, który szybko i wygodnie dowiezie na wyznaczone miejsce, można od teraz zamówić bez wychodzenia z domu. Uruchomiono bowiem prosty system umożliwiający wykonanie tej czynności dosłownie w każdym miejscu. Innowację dofinansowano w ramach zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Programu Polska Wschodnia i jest jednym z elementów realizowanego przez miasto projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”.

W inwestycjach wspieranych ze środków Unii Europejskiej idea dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich istnieje od zawsze – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – Nie inaczej jest w projektach obecnie realizowanych w Polsce Wschodniej. Chcemy, aby z transportu miejskiego, drogowego, czy kolejowego mogli korzystać wszyscy, bez względu na trwałe lub czasowe ograniczenia możliwości ruchowych czy percepcji.

Wprowadzony system zamawiania transportu czyni przewozy jeszcze bardziej dostępnymi i ułatwiającymi życie osób niepełnosprawnych. Obejmuje stronę www.mikrobusy.bialystok.pl oraz aplikację mobilną i wymaga połączenia z internetem. Użytkownik po zalogowaniu na wspomnianej stronie może zobaczyć dostępne przewozy z danego dnia. Następnie, aby określić trasę, musi zaznaczyć na mapie miejsce, z którego ma wyruszyć transport oraz wskazać miejsce docelowe. Oprócz tego, należy zaznaczyć, czy będzie się podróżowało samodzielnie czy w większej grupie. Po wykonaniu tych czynności dane trafiają do dyspozytora Białostockiej Komunikacji Miejskiej, który weryfikuje zgłoszenie i zatwierdza, aby mogło być wykonane i dotrzeć do konkretnego kierowcy mikrobusa.

Kiedy transport przyjedzie do zamawiającego, ten otrzyma powiadomienie w wiadomości SMS-owej. Warto dodać, iż możliwy jest również kontakt poprzez aplikację z kierowcą oraz podgląd trasy.
W dni robocze realizuje się ok. 180 kursów. Do korzystania z przewozów w pierwszej kolejności uprawnione są osoby poruszające się na wózkach, z niepełnosprawnością kończyn dolnych. Oczywiście mogą je zamawiać również osoby z innymi niepełnosprawnościami.

W ramach wspomnianego realizowanego projektu miasto zakupiło niskoemisyjny tabor – 20 autobusów, w tym 2 hybrydowe. Oprócz tego wkrótce powstaną nowe buspasy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz wiadukt nad torami kolejowymi. Wartość tego projektu to ponad 137 mln zł, z czego prawie 85 mln zł dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łącznie, w Programie Polska Wschodnia (POPW) na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską (dz. 2.1 Zrównoważony transport miejski) przewidziano 440 mln euro. Inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są we wszystkich miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Lublinie, Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie i Białymstoku –czytamy w komunikacie MIiR.

Oprac. Podlaski Senior / Fot. Pixabay