Blisko 2,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa podlaskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 190 nowych miejsc w Klubach oraz dofinansować kolejne 280 miejsc w placówkach już istniejących.

12 marca 2019 r. samorządowcy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisali promesy na dofinansowanie z programów „Maluch+” i „Senior+”. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Dzienne domy Senior+ są wspaniałą ofertą dla seniorów, żeby byli aktywni, żeby czuli się potrzebni, żeby byli wśród rówieśników, żeby faktycznie okres dojrzałego życia był dla nich okresem i aktywności i pogodnej starości, bo to przecież o to chodzi – powiedział wiceminister Michałkiewicz.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie podlaskim powstanie 12 placówek dla osób starszych – 12 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości (Turośń Kościelna, Zambrów, Suwałki, powiat Sokólski, Perlejewo, Boćki, Hajnówka, Siemiatycze, Czarna Białostocka, Czyżew, Jedwabne).

W sumie w naszym regionie przybędzie 190 nowych miejsc dla seniorów.

W naszych działaniach przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, by nie czuły się wykluczone. Dzięki środkom z programu Senior+ rozbudowywana jest sieć placówek, w których osoby starsze znajdują dedykowaną dla siebie ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną, rehabilitację i usługi socjalne – wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w Podlaskiem skorzysta 13 Klubów Senior+. To ponad 2,3 mln zł na 1 381 miejsc.

W sumie – w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ – podlaskie samorządy otrzymają 5,2 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie podlaskim

W 2015, po pierwszym roku działania programu Senior+, w naszym województwie funkcjonowało jedynie osiem placówek dla seniorów, zapewniających 189 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów, do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 73 Dziennych Domów i Klubów z 1 931 miejscami.

Miliony dla seniorów w całej Polsce

Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty. 243 dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych. 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

O programie

Wieloletni program Senior+ jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów Senior+. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych Dziennych Domów i Klubów Senior+ lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior+ może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby Senior+ działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015 – 2017 powstało w Polsce 240 placówek Senior+, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych Domów i Klubów dla seniorów. Z kolei pieniądze na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.

Opr. PS / mat. pras., gov.pl / fot: PUW