Tylko w 2018 roku z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS skorzystało ponad 90 tys. osób. Jej celem jest przede wszystkim zapobieganie długotrwałej niezdolności do pracy, a jednocześnie pomoc w skutecznym zadbaniu o zdrowie. Blisko połowa osób, które biorą udział w programach rehabilitacyjnych, wraca do aktywności zawodowej.

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ponad 201 mln zł na zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym ok. 190 mln zł na samą rehabilitację leczniczą. Mogą z niej skorzystać osoby ubezpieczone, które między innymi przebywają na zwolnieniu lekarskim i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, której można uniknąć poprzez właśnie rehabilitację.

Liczba osób, które korzystają z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS systematycznie rośnie. W 2018 roku w województwie podlaskim były to 3 442 osoby, z których większość, bo aż 2 500, cierpiała na schorzenia narządu ruchu. W dalszej kolejności rehabilitacja dotyczyła schorzeń układu krążenia (210) i problemów psychosomatycznych (115).

Bardzo istotny jest fakt, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Już blisko połowa osób, które z niej korzystają, wraca do aktywności zawodowej. Dla porównania: jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 – ok. 38 proc.

Obecnie ZUS prowadzi program rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych, m.in. w Augustowie, Ciechocinku, Krynicy, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym roku Zakład planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami, w II kw. ruszy konkurs na wybór ośrodków, które będą realizowały między innymi wczesną rehabilitację powypadkową. W ramach rehabilitacji Zakład gwarantuje pięć lub nawet sześć zabiegów leczniczych dziennie.

Możliwość skorzystania z potocznie zwanego sanatorium jest bardzo prosta. Jednym ze sposobów jest wizyta u lekarza, który wystawia lub przedłuża elektroniczne zwolnienie. System podpowiada medykowi o możliwości wysłania pacjenta na rehabilitację leczniczą. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie schorzenia należy złożyć w ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, wysyłane jest zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego – wyjaśnia regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka.

O konieczności przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej pacjent może dowiedzieć się także od lekarza orzecznika podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, a także w trakcie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Turnus trwa 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest ubezpieczonemu karta informacyjna, zawierająca szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji oraz opinię o stanie funkcjonalnym w aspekcie powrotu do pracy.

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Red. Podlaski Senior