Nagrodę specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP otrzymali twórcy projektu powstałego na Politechnice Białostockiej : Paweł Czerwiński i Katarzyna Burdziak oraz dr inż. Piotr Borkowski. To oni opracowali wózek inwalidzki z funkcją pionizacji, który wyróżniony został podczas IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Celem przedsięwzięcia jest promocja innowacyjności w środowisku akademickim. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski. Zgłoszone pomysły to rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich, a także przedsiębiorców.

Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji to inżynierska praca dyplomowa Pawła Czerwińskiego i Katarzyny Burdziak, która powstała pod opieką merytoryczną dr. inż. Piotra Borkowskiego. Autorzy są już absolwentami Politechniki Białostockiej, ale wciąż współpracują ze swoim mentorem nad popularyzacją swojego pomysłu. Wynalazek zgłosili już do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony patentowej.

Studenci i pracownik Wydziału Mechanicznego PB zaprojektowali wózek, który pomaga osobom z niepełnoprawnością swobodnie korzystać także z miejsc wyżej położonych.

Nasz wózek oprócz tego, że umożliwia przemieszczanie się użytkownika, pozwala mu sięgnąć np. do półki z książkami. W konstrukcji umieściliśmy autorski, ręczny mechanizm pionizowania sylwetki osoby, która siedzi na wózku, dzięki temu może ona w dowolnym momencie zmienić pozycję z siedzącej na stojącą. Ułatwiamy w ten sposób takie proste czynności, jak sięgnięcie w sklepie po towar z wyższej półki, korzystanie z szafek w domowej kuchni, czy wizytę w bibliotece. Dzięki systemowi pionizacji osoba niepełnosprawna może pokonać więcej barier architektonicznych oraz zachować aktywność w życiu zawodowym i społecznym – tłumaczy dr inż. Piotr Borkowski.

Praktyczny pomysł absolwentów i pracownika Wydziału Mechanicznego PB pozostaje obecnie jedynie na papierze. Twórcy dysponują dokumentacją techniczną wynalazku i jego wizualizacją komputerową. Pozostają otwarci na propozycje, które mogłyby doprowadzić do wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Problemy osób niepełnosprawnych są coraz częściej dostrzegane i stajemy się coraz wrażliwsi na ich potrzeby. Moi studenci, członkowie Koła Naukowego Technologii i Konstrukcji Biomedycznych „BioTik”, od kilku już lat chętnie podejmują się zadań inżynierskich, które dedykowane są poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Tych pomysłów nazbierało się naprawdę wiele, to urządzenia do rehabilitacji, urządzenia wspomagające. Dla mnie, jako nauczyciela akademickiego, jest to duża satysfakcja, gdy coraz częściej rozwiązania naszych studentów są doceniane na forum ogólnopolskim – mówi dr inż. Piotr Borkowski.

Konkurs Student-Wynalazca ma aktywizować studentów i ich działalność badawczo-rozwojową, upowszechniać wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej, promować i wspierać komercjalizację. Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań są współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Red. Podlaski Senior