ZUS wspólnie z policją i KRUS przystąpił do akcji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Seniorze, nie daj się oszukać”. Akcja kierowana jest do osób starszych narażonych na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży produktów w czasie prezentacji, bezpłatnych pokazów czy przez przedstawicieli handlowych podszywających się pod dostawcę usług telekomunikacyjnych lub energii.

Wspólna akcja UOKiK, ZUS, policji i KRUS ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie.

ZUS włączył się w tę ważną inicjatywę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo obserwujemy wzrost egzekucji komorniczych z tytułu tego typu umów. Zakład udostępni sale obsługi klientów do informowania oraz inne kanały komunikacji – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach tej akcji w placówkach ZUS dostępne będą materiały informacyjne: plakaty, ulotki oraz krótki filmik.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował szereg działań na rzecz seniorów, były to:

– program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS kierowany do ubezpieczonych, w tym do osób powyżej 50. roku życia, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy – od początku 2018 r. skorzystało z niej już prawie 76 tys. osób,

– program ubankowienia świadczeniobiorców – ZUS zawiera z bankami porozumienia i umożliwia świadczeniobiorcom otwieranie rachunków bankowych do odbioru świadczeń; rachunek taki oferowany jest na preferencyjnych warunkach,

– wprowadzanie udogodnień architektonicznych na salach obsługi klientów,

– publikacja i dystrybucja czasopisma „ZUS dla Seniora”, które zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z punktu widzenia seniora,

– „Dzień Seniora” – coroczna, ogólnopolska akcja mająca na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych; hasło tegorocznej edycji brzmiało „Aktywnie i bezpiecznie”.

Wspólnie podejmowane działania ukierunkowane są na podniesienie świadomości wśród osób starszych oraz zwiększenie ich wiedzy z różnych obszarów. W tym celu ZUS wprowadził także usługę doradcy emerytalnego. Klienci mogą w sposób przystępny poznać zasady przyznawania świadczeń i sposób wyliczenia emerytury.

Źródło: ZUS / Fot. pixabay.com