Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. „Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się”, która została opublikowana przez Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się w Wiedniu.

Jest to część wyników projektu badawczego UE pt. „Innowacje społeczne aktywnego i zdrowego starzenia”.

W broszurze została wyrażona opinia wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. Pozwalają sobie służyć radą tym, którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia osób starszych pod hasłem „Nic o nas bez nas”.

Oświadczenia, uwagi i zalecenia w drugiej części niniejszej publikacji stanowią wynik intensywnych badań projektu naukowego i bazują na zbiorze dobrych (i złych) przykładów praktycznych w odniesieniu do obecnej sytuacji osób starszych, a także wymogów w zakresie poprawy poszanowania ich godności, integracji i udziału osób starszych w społeczeństwie.

Niniejsza publikacja skierowana jest nie tylko do decydentów i ich personelu pomocniczego, ale także do każdego obywatela w każdym wieku.

Broszura znajduje się TUTAJ

Źródło: senior.gov.pl, fot. pixabay.com