„Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat” – pod takim hasłem 14 listopada odbyło się IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych. W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego został podjęty temat potrzeb i działań seniorów z naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli podlascy seniorzy, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Seniorów, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób starszych.Forum zorganizowało Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Chcemy zorientować się, jakie są propozycje dla seniorów – powiedziała prezes Stowarzyszenia „Chcę żyć” Eulalia Rutkowska. – Szukamy inspiracji dla naszych działań w Choroszczy. Seniorzy chcą żyć, chcą coś zrobić dla siebie, społeczeństwa, przekazać coś młodemu pokoleniu.

Zdaniem Anny Chabiery z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich to, że wydarzenie swym patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, świadczy o głębokim sensie takich spotkań. W swoim wystąpieniu na temat roli rzecznika seniorów podkreśliła potrzebę całościowego patrzenia na politykę senioralną – tak na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Z kolei Marszałek Województwa Jerzy Leszczyński podkreślił, że sprawy seniorów są bardzo ważne ze względu na proces starzenia się społeczeństwa. Kultura, sport, zdrowie, edukacja to obszary istotne, wyznaczające działania w zakresie konstruowania samorządowych programów oraz strategii województwa. Marszałek zaznaczył rolę inicjatyw, tj. Podlaską Kartę Seniora czy Kartę Życia.

Wicemarszałek Województwa Maciej Żywno w swoim wystąpieniu stwierdził, że przyszłość regionu będzie zależeć od seniorów, ponieważ realnie wpływają na zmiany. Zapewnił także, że środki unijne w naszym regionie nie są zagrożone, w związku z powyższym będą wykorzystane na różne formy aktywności.

Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z działaniami Rad Seniorów w Białymstoku i regionie. Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dr Eliza Szadkowska zaznaczyła rolę współpracy rad w województwie na drodze dyskusji, wymiany doświadczeń i wspólnych projektów.

Podczas spotkania seniorzy mogli zapoznać się z różnymi realizowanymi projektami kierowanymi do osób starszych, jak Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany, Klub Kodowania w Orli, UP TO DATE Festiwal dla seniorów.

Nie zabrakło także głosu młodego pokolenia. Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego przedstawili różne propozycje współpracy seniorów z młodzieżą i młodzieży z seniorami. Sami chcą wkrótce zrealizować własne projekty – piknik Senioriada, kurs samoobrony, projekt „Zaśpiewajmy razem”.

Forum zorganizowano w ramach projektu „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” ze środków Programu ASOS 2014- 2020 i funduszy Województwa Podlaskiego.

Red. podlaskisenior.com