Szlachetna Paczka Seniorów – mądra pomoc w pokonaniu samotności

Szlachetna Paczka to dobrze zorganizowany i rozpoznawalny projekt społeczny, który łączy ludzi, uczy, jak mądrze pomagać, służy tym, którzy nie chcą czuć się wykluczeni.

Szlachetna Paczka oparta jest na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc, a Wolontariusze pomagają dotrzeć do konkretnych osób. Od 2014r. działa Paczka Seniorów – projekt skierowany do osób 60+. Senior, który zgodził się na udział w Szlachetnej Paczce Seniorów, spotyka się indywidualnie ze ,,swoim wolontariuszem”. Podczas pierwszej wizyty poznają się, rozmawiają i podejmują decyzje o dalszej współpracy.

Etapy pracy z Seniorami:

– MĄDRA POMOC – wolontariusz spotyka się z osobami starszymi i samotnymi, proponując im udział w Paczce Seniorów

– SPOTKNIE Z SENIOREM – wolontariusz spotyka się z Seniorem, który zgodził się na udział w Paczce Seniorów, wspólnie podejmują decyzje dotyczące dalszej współpracy

– PRZEKRACZANIE SAMOTNOŚCI – wolontariusz, odwiedzając Seniora, pomaga mu w nawiązaniu nowych znajomości, w budowaniu relacji międzyludzkich tak, aby Senior nie czuł się samotny. Inicjuje spotkania z innymi Seniorami, pomaga w tworzeniu grup sąsiedzkich organizując np. wspólne wyjścia i spotkania.

Paczka Seniorów to również budowanie relacji między Wolontariuszem i Seniorem. Zgłoszenia do udziału w projekcie Szlachetna Paczka dokonuje instytucja lub jednostka pomocowa. W ramach edycji 2018 r. zgłoszenia do Szlachetnej Paczki można dokonać do 17 XI 2018r.

Więcej informacji na stronie: httpss://www.szlachetnapaczka.pl/paczka-seniorow