Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie każdej osobie, która ukończyła 60 lat, wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie: www.glosseniora.pl

Formularz należy wypełnić i wysłać na adres:

Al. J. Słowackiego 46/30

30-018 Kraków

Do wysyłki należy dołączyć:

* Zaadresowaną kopertę

* Znaczek pocztowy

* Plastikowe zakrętki z butelek, które zostaną przekazane na cele charytatywne.

Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia korzystanie ze zniżek w różnych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia. Działa już w 100 Samorządach Przyjaznych Seniorom, które pomagają dotrzeć z kartą do Osób 60+ w swoim regionie. W wybranych miastach karty wydawane są na UTW, Klubach Seniora, targach i wydarzeniach dla Seniorów.

więcej: httpss://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora/