1. Tańsze podróże:

– 30% bilet dla seniora w zakresie pociągów;

– 37% emeryci/renciści (2 przejazdy w roku) w zakresie pociągów osobowych i pospiesznych (nie dotyczy InterCity i EuroCity);  obowiązkowe jest okazanie odpowiedniego zaświadczenia oraz dowodu osobistego;

– PKS – na te przejazdy emerytom i rencistom nie przysługują żadne ustawowe zniżki, jednak warto o nie zapytać, wsiadając do autobusu, ponieważ prywatne firmy mogą je stosować;

– komunikacja miejska – emeryci i renciści mają prawo do 50-procentowej zniżki, natomiast seniorzy, którzy skończyli 70 lat, mogą środkami komunikacji miejskiej jeździć za darmo;

– osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-procentowej ulgi na bilety w 1 i 2 klasie pociągów PKP Intercity;  karta kosztuje 150zł i można ją nabyć w kasach PKP Intercity.

 

  1. Tańszy paszport:

– ulga 50% przysługuje emerytom i rencistom;  standardowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140zł; od osób, które ukończyły 70 rok życia, nie pobiera się opłat.

 

  1. Telewizja i radio bez opłat:

– z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są:

*osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której miesięczna wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

*osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego

*osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego

*osoby, które otrzymują rentę socjalną z ZUS.

  1. Wakacje i rekreacja:

– emeryci i renciści mogą liczyć na zniżki w domach wczasowych, większości pływalni, ulgi również dotyczą większości linii lotniczych dla pasażerów po 60 roku życia.

oprac. redakcja podlaskisenior@com