Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków, zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość komparatystycznej prezentacji wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk.

7 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbędzie się II Podlaski Kongres Pamięci Narodowej. Kongres to nie tylko forum wymiany poglądów badaczy z całego kraju, ale również jeden z elementów związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Stulecie odrodzenia Rzeczpospolitej to bowiem doskonała okazja do spotkania poświęconego prezentacji i analizie wydarzeń, jakie miały miejsce w ważnym dla kształtowania się polskiej państwowości okresie. Spotkanie uświetni występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Organizatorem jest białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urząd Wojewódzki, partnerami zaś Komenda Wojewódzka w Białymstoku i Podlaski Kurator Oświaty. W skład komitetu honorowego wchodzą: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda

źródło: IPN Białystok