Problem zaginięcia osób starszych jest wciąż aktualny i przybiera sporą skalę. Szacuje się, że w Polsce wśród wszystkich zaginięć 1/5 stanowią zaginięcia seniorów. Według informacji przekazanych przez Grupę Ratowniczą Nadzieja w 2017 roku w województwie podlaskim zgłoszono zaginięcie 64 osób powyżej 65 roku życia. Przyczyną zaginięć w tej grupie wiekowej są najczęściej zaniki pamięci.

Grupa Ratownicza Nadzieja uruchomi w Podlaskiem system reagowania na zaginięcie osób starszych „Senior Alert”, który ma działać we współpracy z policja. Będzie to specjalna aplikacja na telefon, pozwalająca na rozsyłanie informacji na temat zaginionych seniorów. System ma ruszyć w połowie listopada. Jeżeli będzie skuteczny, wkrótce ma szanse objąć swym zasięgiem także inne województwa.

zobacz więcej…