25 października 2018 roku w Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 odbyło się I Forum Seniora pod hasłem: „Zdrowie, Bezpieczeństwo, Technologie, Pasja 60+”. Organizatorem była Polska Press Grupa. Gospodarzem wydarzenia był dyrektor Biura Reklamy Miłosz Karbowski.

Przybyłych gości powitał prezes Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Paweł Backiel. Pomimo tego, że Uniwersytet  jest najmłodszą tego typu placówką dydaktyczną powstałą na Podlasiu, posiada już około 400 słuchaczy. W planach PUTW jest zorganizowanie spotkań z Wojciechem Cejrowskim, Robertem Makłowiczem i innymi znanymi z telewizji osobami. Prezes zachęcił przybyłych do zgłaszania wszelkich pomysłów na aktywizację seniorów z uwagi na wsparcie przez Ministra Finansów programu Senior +. Środki te zostaną przeznaczone na Kluby Seniora oraz Dzienne Domy Pobytu Seniora. Natomiast program rządowy Minister Elżbiety Rafalskiej na rzecz aktywizacji osób starszych (ASOS) skierowany jest do organizacji pozarządowych. W praktyce oznacza to aktywizację społeczną poprzez działania kulturalno-oświatowe typu prelekcje czy wyjazdy.

Jako pierwsza prelekcję pt.: „Aktywność fizyczna i dieta w profilaktyce zdrowia” wygłosiła prekursorka łączenia fitnessu z medycyną – dr Joanna Zapolska – przedstawicielka Fitness Club Maniac Gym, który jest współpartnerem PUTW. Seniorzy otrzymali praktyczne wskazówki, jak odpowiednio dobrać do swoich możliwości zdrowotnych ćwiczenia i dietę, by poprawić jakość swego życia.

Kolejnym punktem programu był temat badań profilaktycznych raka piersi. Przedstawicielki Białostockiego Centrum Onkologii poinformowały o Programie Raka Piersi, przeznaczonym dla kobiet w wieku 50 – 69 lat, realizowanym do końca 2019 roku. Goście mogli zobaczyć spot reklamowy „Masz po co żyć – badaj piersi”, jak również filmik edukacyjno-informacyjny z instruktarzem samobadania piersi. Zainteresowane osoby dostały zaproszenia na badanie mammograficzne.

Prezes UTW Maria Szulga podjęła temat rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych poprzez edukację i aktywizację społeczną słuchaczy.

Jako kolejny wystąpił dr Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Zdrowego Seniora (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) z prelekcją „Zdrowie psychiczne w okresie starości – problemy i rozwiązania”. Zaprezentował badania przeprowadzone przez Pol Senior, dotyczące zaburzeń poznawczych typu depresja, alzheimer, zaburzenia lękowe. Rozwiązaniem tych problemów jest aktywny styl życia, czyli aktywność fizyczna i umysłowa.

Z kolei wystąpienie Mirosława Jurczaka z projektu Wschodnia Siła dotyczyło zdrowia kręgosłupa. Wykład wywołał wśród seniorów rozbawienie i uaktywnił do ćwiczeń ruchowych. Hasło przewodnie brzmiało: „Baw się ruchem w każdym wieku”.

Kolejnym ciekawym punktem programu była praktyczna nauka obrony przed oszustwami. Część teoretyczną wyjaśnił nadkomisarz Tomasz Krupa – Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W części praktycznej Seniorzy mogli zobaczyć scenkę zagraną przez policjantów, dotyczącą oszustw „metodą na wnuczka”. Zostali poinstruowani, jak zachować się w takiej sytuacji.

Zagadnienie „Bezpieczeństwo Seniorów na drogach” przybliżył dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Michał Freino.

Ponadto stanowiska informacyjne przygotowali: PGE, firma Oriflame oraz serwis komputerowy Koba. Prelekcje umilił gościom występ Sekcji Tańca Cygańskiego Sare Roma. Spotkanie zakończyło się obiadem.

red. podlaskisenior.com