GUS udostępnił opracowanie zawierające informacje o osobach starszych przygotowane w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych
w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Z raportu wynika, że w okresie minionych 30 lat obserwuje się korzystne zjawisko, jakim jest wydłużanie się trwania życia. Opracowanie dotyczy sytuacji dochodowej
i warunków materialnych osób starszych, stopnia dostępności usług zdrowotnych i socjalnych a także aktywności społecznej.  Z raportu wynika, że osoby starsze biorą aktywny udział
w formach działalności kulturalnej organizowanych przez centra kultury, domy i ośrodki kultury oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wśród osób starszych wyższa jest satysfakcja
ze spędzania czasu wolnego.

Raport podaje też przewidywane zmiany w liczbie i strukturze ludności w wieku 60 lat i więcej w perspektywie do 2050r.

czytaj więcej…