All posts tagged: praca

Lekarze wystawiają e-zwolnienia – nowe przepisy weszły w życie

Niemal 11 tysięcy w miniony weekend, a blisko 151 tysięcy w poniedziałek i prawie 50 tysięcy do wtorkowego południa – to bilans pierwszych dni obowiązywania elektronicznych zwolnień lekarskich. W szczytowym momencie do systemu wpływało nawet 19 e-zwolnień na sekundę.

Od 1 grudnia jedyną formą, w której można wystawiać zwolnienie lekarskie, jest zwolnienie elektroniczne, obsługiwane przez system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te w wersji papierowej przestały obowiązywać z końcem listopada. W województwie podlaskim przygotowanych do wystawiania zwolnień elektronicznych jest 3,5 tysiąca lekarzy.

W pierwszy weekend powszechnego obowiązywania nowego prawa, czyli 1 i 2 grudnia, lekarze wystawili 10,7 tysiąca e-ZLA. Natomiast w poniedziałek, 3 grudnia, system informatyczny ZUS obsłużył już prawie 151 tysięcy e-ZLA. Tym samym osiągnięty został pułap średniej liczby wystawionych zwolnień w dwa ostatnie poniedziałki listopada, kiedy to nastąpił już sezonowy wzrost zachorowań.

Wówczas w granicach 50 – 60 tysięcy zwolnień stanowiły zaświadczenia papierowe. W poniedziałek do Oddziału ZUS w Białymstoku wpłynęło 3,7 tysiąca e-zwolnień i ani jednego papierowego. W całym kraju wczoraj dostarczono do Zakładu 161 zaświadczeń, które zostały wystawione wbrew obowiązującym przepisom. Z lekarzami, którzy posłużyli się tą formą druku o niezdolności do pracy, pracownicy ZUS skontaktują się w najbliższych dniach.

Będziemy wyjaśniać, z jakiego powodu zwolnienie zostało wystawione właśnie w takiej formie. Doradcy ZUS ds. e-zwolnień pomogą lekarzowi przejść z formy papierowej na elektroniczną. Pracownicy ZUS będą też w bieżącym kontakcie z pracodawcami, do których mogą wpłynąć pojedyncze zwolnienia papierowe tak, by każdy pracownik uprawniony do świadczenia chorobowego otrzymał je na czas – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie podlaskim.

Niezwykle istotny jest wzrost liczby asystentów medycznych zgłoszonych do ogólnopolskiego rejestru. Dziś jest ich 7,1 tysiąca, z czego 1,5 tysiąca dysponuje certyfikatem ZUS, który daje możliwość podpisywania e-zwolnień.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z wejściem przepisów o powszechnym obowiązku korzystania z systemu e-zwolnień, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) czynne jest od godziny 6.00 do 22.00.

Red. Podlaski Senior / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorLekarze wystawiają e-zwolnienia – nowe przepisy weszły w życie
Więcej

Od 1 grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Papierowe zwolnienia odchodzą do lamusa. Od soboty, 1 grudnia, lekarze będą je wystawiać w formie elektronicznej – przez internet.

Lekarz, pacjent, pracodawca – wszyscy oni skorzystają na tej dogodnej formie zaświadczeń o niezdolności do pracy. To przede wszystkim szybszy przepływ informacji. Następuje on już w chwili wystawienia tzw. e-ZLA. Lekarz podpisuje zaświadczenie lekarskie przy wykorzystaniu certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Wiadomość o wystawieniu e-zwolnienia pracodawca otrzyma na profilu PUE ZUS nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zaświadczenia. Przekaz taki dotrze również do ubezpieczonego, który posiada profil świadczeniobiorcy na Platformie Usług Elektronicznych.

Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie mogą być drukowane na papierze tylko w uzasadnionych przypadkach. Zawsze na żądanie pacjenta oraz gdy płatnik nie na profilu na PUE ZUS.

Papierowe zwolnienie możemy również otrzymać podczas wizyty domowej w przypadku braku dostępu do internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego.

W dniu badania pacjent otrzyma zaświadczenie, które lekarz wystawi na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z PUE ZUS. Musi być ono podpisane i z przystawioną pieczątką. Medyk ma obowiązek „zelektronizować” papierowy dokument w ciągu 3 dni roboczych.
Lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Takim asystentem może być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Kluczową kwestią jest to, że asystent medyczny będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Jeżeli pracodawca ma założony profil PUE, pacjenci nie będą musieli dostarczać zwolnienia do płatnika. Aczkolwiek w dobrym tonie jest poinformowanie naszego płatnika o nieobecności.

Wcześniej bywało, że bardzo chora osoba musiała iść na pocztę lub do zakładu pracy, a czasami nawet prosić osoby z najbliższego otoczenia, aby dostarczyły zwolnienie lekarskie.

Znikają również sankcje za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego do płatnika. Już nigdy nasz zasiłek nie zostanie obniżony o 25 proc. za niedostarczenie L-4 w ciągu 7 dni. Po opuszczeniu gabinetu lekarskiego możemy iść do domu i spokojnie wracać do zdrowia. Zaraz po wystawieniu takiego zaświadczenia pracodawca otrzyma informację o czasowej niezdolności do pracy swojego pracownika.

Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS, wówczas jedyną formalnością jaką musimy dopełnić, jest złożenie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. W przypadku osób, które są pracownikami, jest to druk Z-3, który składa pracodawca. Osoby pobierające zasiłek po ustaniu zatrudnienia. muszą dostarczyć druk ZAS-53, a osoby prowadzące działalność gospodarczą – Z-3b (jeżeli jest to wniosek pierwszorazowy) lub ZAS-53 (jeżeli jest to kolejne zwolnienie lekarskie w ciągu).

Pomimo tego, iż pacjent otrzymujący e-ZLA jest zobowiązany do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku, jest to ogromne ułatwienie. Taki wniosek możemy złożyć w późniejszym czasie.

E-ZLA to również przywileje dla pracodawców. Jedynym warunkiem korzystania z tych przywilejów jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profil zakładany jest bezpłatnie. Korzystając z niego również nie ponosimy żadnych opłat. Płatnicy zatrudniający powyżej pięciu osób, mają obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bez tego nie otrzymają informacji o chorobie swojego pracownika, a jedynie w przypadku dostarczenia papierowego wydruku e-ZLA.

PUE mogą również założyć pracodawcy zatrudniający poniżej 5 pracowników. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, to w ciągu siedmiu dni od założenia profilu, muszą w formie pisemnej poinformować swoich pracowników o braku obowiązku dostarczania wystawionych dla nich zwolnień lekarskich. Jeśli tego jeszcze nie zrobili, powinni założyć profil jak najszybciej, aby mieli korzyści z szeregu możliwości związanych nie tylko z e-ZLA.

Informacje o chorobie pracownika pracodawca otrzyma natychmiast, drogą elektroniczną. Ułatwi to szybkie wyznaczenie zastępstwa do wykonywania zadań pracobiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Powiadomienie o chorobie pracownika można otrzymywać wiadomością SMS lub e-mail.

Pracodawca, dzięki posiadaniu PUE, natychmiast widzi zwolnienie lekarskie swojego pracownika, a co za tym idzie, może sam skontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lub wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy tego pracownika przez lekarza orzecznika ZUS.

Pracodawca ma wgląd do wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich swoim pracownikom. Będzie mógł je eksportować oraz zapisać na komputerze lub innym nośniku zewnętrznym. Pracodawcy często korzystają z pomocy biur rachunkowych, a dzięki takiemu eksportowi e-ZLA w łatwy sposób przekażą wszystkie dane do tych właśnie biur, aby prawidłowo złożyć dokumenty rozliczeniowe. Dzięki e-zwolnieniom komunikacja pomiędzy lekarzem, pacjentem i pracodawcą następuje już w chwili wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej.

Źródło: ZUS / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorOd 1 grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie
Więcej