All posts tagged: aktywność

Warto prowadzić swój dziennik

Za oknem mróz, pogoda nie sprzyja długim spacerom, zbliżają się długie zimowe wieczory. Dopadają nas spadki nastroju, a to wszystko przez brak słońca. Co robić w zaciszu domowym?

Można zacząć pisać dziennik, który będzie naszą prawdziwą relacją z codziennych zdarzeń, formą refleksji na różne tematy, a także zapisem naszych uczuć i emocji. Dziennik możemy zacząć pisać w każdej chwili, powinniśmy tylko pamiętać o tym, że zapiski robimy codziennie, regularnie i chronologicznie.

Każdy wpis powinien być poprzedzony datą. Dziennik prowadzony systematycznie pozwala nam odtworzyć to, co robiliśmy danego dnia, o danej godzinie.

Ma on charakter osobisty, pisany jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

Powinny się w nim znaleźć:
– pierwszy wpis: trochę informacji o nas samych, np. co lubimy robić, co nas interesuje;
– kolejne wpisy: data, dzień tygodnia, godzina; treść wpisu na dany dzień, np. relacja z wydarzenia, spotkania, refleksje na temat przeczytanej książki, można umieścić też swoje opinie i przypuszczenia; ciekawym urozmaiceniem jest wpisywanie swoich wierszy.

Drogi seniorze, zachęcamy Cię zatem do pisania dziennika. Za kilka lat może on być bogatym, ciekawym wspomnieniem.

Red. Podlaski Senior / Fot. pixabay

Redakcja Podlaski seniorWarto prowadzić swój dziennik
Więcej

Jest szansa na klub seniora w Białymstoku

Miasto Białystok ogłosiło konkurs ofert na prowadzenie klubu seniora na jednym z białostockich osiedli w 2019 roku. W tej placówce osoby po 60. roku życia będą aktywnie spędzać czas, uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i spotkaniach.

Celem działalności klubu jest aktywizacja społeczna starszego pokolenia. Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą przedstawić m.in. koncepcję jego funkcjonowania i tygodniowy rozkład zajęć. Oferty można składać do 12 grudnia. Miasto udzieli dotacji w wysokości 130 tys. zł na prowadzenie takiego klubu.

Obecnie ze wsparciem miasta działa klub seniora prowadzony przez Stowarzyszenie Klanza przy ul. Witosa 15B. Z jego oferty korzysta kilkaset osób. Dotacja na 2018 rok również wyniosła 130 tys. zł.

Z myślą o starszych mieszkańcach w Białymstoku działa także Karta Aktywnego Seniora. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Do programu może przystąpić każdy, kto ma skończone 60 lat i mieszka w Białymstoku. Użytkownicy mogą korzystać z 50 proc. zniżki przy zakupie biletów wstępu do miejskich placówek kultury i obiektów sportowych BOSiR. Rabaty oferują także partnerzy prywatni.

Źródło: mat. pras. Urzędu Miejskiego w Białymstoku / Fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorJest szansa na klub seniora w Białymstoku
Więcej

Kolejka do sanatorium. Gdzie ją sprawdzić?

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu.

Przeglądarka https://skierowania.nfz.gov.pl jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

W związku z docierającymi do NFZ informacjami, że do pacjentów rozsyłane są powiadomienia w wiadomościach SMS o zmianie statusu skierowań, Fundusz informuje, że nie powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za pomocą SMS oraz e-mail.

Oferowane przez stronę internetową sanatorium.mobi płatne powiadomienia SMS dotyczące statusu skierowania do sanatorium NIE SĄ USŁUGĄ NFZ.

Zapraszamy do bezpłatnego sprawdzania statusu skierowania wyłącznie przez przeglądarkę skierowań dostępną na stronach internetowych centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich.

Źródło: nfz.gov.pl, fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorKolejka do sanatorium. Gdzie ją sprawdzić?
Więcej

Starzeć się aktywnie. Jak wspierać seniorów?

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. „Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się”, która została opublikowana przez Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się w Wiedniu.

Jest to część wyników projektu badawczego UE pt. „Innowacje społeczne aktywnego i zdrowego starzenia”.

W broszurze została wyrażona opinia wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. Pozwalają sobie służyć radą tym, którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia osób starszych pod hasłem „Nic o nas bez nas”.

Oświadczenia, uwagi i zalecenia w drugiej części niniejszej publikacji stanowią wynik intensywnych badań projektu naukowego i bazują na zbiorze dobrych (i złych) przykładów praktycznych w odniesieniu do obecnej sytuacji osób starszych, a także wymogów w zakresie poprawy poszanowania ich godności, integracji i udziału osób starszych w społeczeństwie.

Niniejsza publikacja skierowana jest nie tylko do decydentów i ich personelu pomocniczego, ale także do każdego obywatela w każdym wieku.

Broszura znajduje się TUTAJ

Źródło: senior.gov.pl, fot. pixabay.com

Redakcja Podlaski seniorStarzeć się aktywnie. Jak wspierać seniorów?
Więcej

Dynamicznie wzrasta liczba uniwersytetów trzeciego wieku

Uniwersytety trzeciego wieku stają się coraz bardziej powszechnym sposobem realizacji aktywności edukacyjnej.

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku rozpoczął swoją działalność w 1975 roku w Warszawie. Jego założycielką, a także wielką propagatorką tej idei była profesor Halina Szwarz. W latach 80. i 90. XX wieku ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozwijał się powoli z tego względu, że w Polsce funkcjonowało jedynie kilkadziesiąt uniwersytetów. Szybki wzrost liczby uniwersytetów nastąpił dopiero po 2002 roku, zaś prawdziwą eksplozję datuje się na rok 2007, kiedy tylko w jednym roku powstało więcej uniwersytetów, niż przez pierwsze 25 lat od momentu zapoczątkowania idei UTW.

Dynamikę wzrostu liczby uniwersytetów trzeciego wieku doskonale obrazują dane statystyczne. W 2007 roku w Polsce działało 125 uniwersytetów trzeciego wieku, aktualnie zaś funkcjonuje już 476 UTW.

Wzrost liczby uniwersytetów trzeciego wieku upatruje się w kilku czynnikach, m.in. we wzroście liczby emerytów w Polsce, udzielanym wsparciu systemowym dla UTW, czy też pojawieniu się nowego pokolenia emerytów, którzy ze względu na fakt, że większość swojego zawodowego życia przeżyło w warunkach kapitalistycznych, mają inne wymagania, potrzeby, styl życia, formy spędzania wolnego czasu.

Warto podkreślić, że ruch UTW przybiera najszybszą dynamikę w miastach, głównie w Warszawie oraz miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Największa liczba uniwersytetów powstała w województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Natomiast na wsi funkcjonuje jedynie 11 proc. wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku. Według danych zawartych w raporcie „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku” najmniejszy dostęp do UTW obserwuje się w trzech województwach: świętokrzyskim, podlaskim i podkarpackim.

Uniwersytety Trzeciego Wieku najczęściej przybierają cztery główne typy: jako samodzielne organizacje pozarządowe, najczęściej stowarzyszenia, następnie jako jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach uczelni wyżej publicznej bądź prywatnej, jako podmioty wyodrębnione w ramach innej organizacji pozarządowej, czy też jako podmioty prowadzące działalność w strukturach jednostek samorządu lokalnego (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej).

Jednym z podstawowych celów działalności UTW jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy przez osoby w podeszłym wieku, które chciałyby dalej kontynuować naukę. Jednym z czynników, który zdecydował o popularności UTW jest fakt, że wpisują się one w idee edukacji otwartej. Ich głównym celem jest edukacja osób starszych. Jest to formuła działalności edukacyjnej, która przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb seniorów, jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość realizacji młodzieńczych marzeń.

W ramach UTW kształcenie ustawiczne przybiera zróżnicowane formy, poczynając od organizacji warsztatów, seminariów, kursów komputerowych, kończąc na prowadzonych lektoratach, zajęciach sportowych. Uniwersytety trzeciego wieku przyczyniają się między innymi do: rozwoju na poziomie intelektualnym, społecznym, aktywności fizycznej osób starszych, wspieranie pogłębiania wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami, takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, angażowanie słuchaczy w aktywność sportową i turystyczną oraz w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. Ponadto UTW pełnią istotną rolę na rzecz podtrzymywania więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Uniwersytety trzeciego wieku pełnią funkcję ważnych centrów edukacyjno – kulturalnych dla seniorów. Za ich pośrednictwem osoby starsze mogą nie tylko nabyć nowe umiejętności, kompetencje, ale także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych. Należy jednak podkreślić, że korzystanie z usług większości uniwersytetów trzeciego wieku jest jednak uwarunkowane koniecznością spełnienia pewnych wymagań przez jego przyszłych słuchaczy na przykład posiadania statusu emeryta/rencisty, osiągnięcia określonego wieku.

Forma prowadzenia działalności uniwersytetów trzeciego wieku bazuje na wielu instytucjonalnych wzorach aktywności. W pierwszej kolejności są uczelniami, które służą edukacji osób starszych, po drugie – są przestrzenią dla rozwoju osobistego oraz zainteresowań. Pełnią także funkcje towarzyskie. Uniwersytety prowadzą działania podobne do instytucji samorządowej, szkoły, organizacji pozarządowej, czy też nieformalnej grupy towarzyskiej.

Dzięki łączeniu różnych form prowadzenia działalności uniwersytety trzeciego wieku mogą w większym stopniu dopasować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb, zainteresowań osób starszych. Aktywność UTW w Polsce staje się szczególnie ważna w perspektywie zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa.

Prowadzona działalność UTW zmierza do szerokiego włączenia osób starszych w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji integracji społecznej, jednocześnie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób szczególnie zagrożonych, w tym przypadku osób starszych.

Źródło: senior.gov.pl

Redakcja Podlaski seniorDynamicznie wzrasta liczba uniwersytetów trzeciego wieku
Więcej